Tim Wüster

Bivanje v Centrisu ni zgolj centralno (v bližini je gozd, jezero, pot za pešačenje, gore itd.), temveč je hkrati centrirano v samoti, kjer so otroci lahko otroci in so potemtakem lahko glasni, ne da bi jim grozil kak neprijeten sosed, razen morda kakšne sosedove krave...

Pouk slovenščine je raznolik in pester, otroci se učijo v gibanju in tudi v mirovanju. Prednost programa v Centrisu je, da ni prenatrpan in hkrati ga učitelj lahko prilagodi potrebam svojih šolarjev in ga vsakčas lahko spremeni.

Zelo ugoden je kraj bivanja, ker imajo otroci dovolj prostora za prosto gibanje in za šport (nogomet in hkrati tudi igrišče za tenis). Ponoči žabe čudovitega ribnika prekvakajo otrokova blebetanja po sobah.

Priporočam torej Centris tako za učence kakor tudi za učitelje, ker bodo lahko prosto oblikovali svoj čas in obenem jih okolje ne bo zdolgočasilo.